Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 16 mars 2018

Kompisar på Väster"-Ska jag hjälpa dig med strumporna kompis?"
Barnen på Väster börjar ge uttryck för hur roligt det kan vara att hjälpa varandra.

fredag 9 mars 2018

Norr prövar att måla av/avbilda.

De estetiska läroprocesserna fortsätter på Norr. Det finns många olika tekniker att använda när man ska måla. En av dom är att välja ett motiv som man efter bästa förmåga ska måla av. Barnen ville måla av en blomma och hittade en solros på Ipaden.

De diskuterar vad det finns för färger på en solros. "Gul" "Brun" "Svart"Under målandet tittar de på bilden av solrosen med jämna mellanrum.

"Förskolan ska sträva mot att barnen utvecklar sitt skapande och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser och tankar i många olika uttrycksformer. Intresse för texter, bilder och olika medier ska uppmuntras liksom användning och tolkning av dessa. Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet."

onsdag 7 mars 2018

Luktar det gott ?

I undersökandet av vår omvärld med hjälp av våra sinnen har vi nu börjat undersöka vad som luktar gott och vad som luktar illa. Barnen har lärt sig att man använder näsan för att lukta med.Hittills har vi främst undersökt fiskmaten och blommorna. Barnen har lite olika uppfattning om vad som luktar gott.

söndag 4 mars 2018

"Vi behöver kottar och pinnar! Och löv!"

På Öster fortsätter projektet med skogen. Vi provade att projicera skog och natur-inspiration med projektorn på en annan vägg för att väcka barnens nyfikenhet. Med barnens fantasi och kreativitet växte snabbt en björnpark fram. 

"Björnen behöver ett hus!"
"Björnbebisen äter kotten"
Rörelse på Söder

Under Veckorna som har gått har rörelse till detta härliga rörelse team utvecklats mer och mer på barnens eget intresse och blivit mycket populärt bland barnenTrevlig helg !
fredag 16 februari 2018

Heja mamma, Heja pappa

Barnen på Väster tycker mycket om att sjunga. Ofta vill barnen göra egna sånger. Favoriterna är Heja mamma, Heja pappa och Heja mamma på Heja Bamsemelodin.Det är viktigt att barnen får framföra sina idéer och att de blir lyssnade på samt att vi synliggör deras tankar och förslag. Vi spelar också tillsammans på våra wellpappgitarrer. Sång och musik som vi skapar tillsamman höjer glädjen på Väster.
Skapandet i ateljén fortsätter varje dag för barnen på Norr. Nu prövar de att måla med temprablock.
Inom bildskapandet kan barnen utveckla kunskap om olika material och tekniker, vad de kan användas till och hur man målar med vattenfärger, så att all färg inte flyter ut till exempel.
Att få veta hur färger blandas är en förutsättning för att de ska kunna uttrycka sig estetiskt och fritt.