Sidor

torsdag 22 juni 2017

Midsommarfirande

Vi uppmärksammade midsommarafton som stundar imorgon. En gemensam stund på vår gård med sång och dans till klassiska midsommar-sånger som "Små grodorna", "Prästens lilla kråka" m.fl. 

fredag 16 juni 2017

Information angående höstenVäster och Öster kommer att byta avdelningar. Det betyder att barnen som går på Väster kommer att flytta till Öster, och barnen som går på Öster kommer att flytta till Väster. Detta gör vi p.g.a. de logistiska fördelar som finns för de yngre barnen i Västers lokaler, samt att det underlättar ett samarbete mellan personal på Norr och Väster.

Flytten äger rum under v.27.

fredag 26 maj 2017

Välkomna till Kompassens sommarfest!

Vi vill välkomna alla barn med familjer till sommarfest på Kompassens gård 12/6 16-17.30.

Vi kommer erbjuda olika aktiviteter på förskolans gård. Medtag egen fikakorg om så önskas.

fredag 19 maj 2017

Förskolans dag


Vi uppmärksammade Förskolans dag tillsammans ute på Kompassens gård. En gemensam stund med aktiviteter som målning, balansbana, flygande bubblor och svalkande glass.

Vi uppmärksammar Förskolans dag för att lyfta och synliggöra förskolan och den verksamhet vi har. Den svenska förskolan har en unik ställning i Europa, vilket bland annat beror på att vi utgår från barnens intressen och behov och kombinerar omsorg, utveckling och lärande.

torsdag 18 maj 2017

Promenader

Vi har under de senaste veckorna gått iväg på promenader i små grupper. Barnen uppmärksammar små detaljer i närområdet som vi samtalar omkring. När vi går tillsammans hjälps vi åt och väntar in varandra, vilket utvecklar förmågan att fungera i grupp.
"Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen." (Lpfö 98/16).

fredag 28 april 2017

Bygg och konstruktion

Den pedagogiska miljön är ständigt föränderlig efter barnens intressen. Vi har tillfört bygg och konstruktions-material som intresserar och lockar barnen till att bygga, bekanta sig med materialet, rasa, bygga upp igen. Material som utmanar barnens kreativitet och som gynnar samspel.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap." Lpfö 98/16).

Språkutveckling i vardagen

På Norr har den vardagliga kommunikationen en stor betydelse för att främja och stimulera barnens språkutveckling. Stimulans kan vi ge i alla vardagliga situationer och  rutiner. Att locka barnen till delaktighet, är att utgå från vad de är intresserade av och att vara nära dem. 

Vi pedagoger måste vara genuint intresserade av barnen och har en medvetenhet i kommunikationen med barnen. Vi ställer öppna frågor som ”Vad tror du?”, ”Hur tänker du?”, Vi värdesätter lyssnandet tillsammans med barnen i varje situation. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar samt att barnen utvecklar sitt ord och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.” (Lpfö98/16)